Home

 logo

DS97 nr1 Arie de Kleijn

1. Arie de Kleijn

Lijsttrekker en meest ervaren politicus van DS'97, "Onze inwoners bepalen de richting van de herindeling. DS'97 wil uw stem wel graag horen!"

DS97 nr2 Charlotte Henst

2. Charlotte Henst

Raadslid sinds 2015. "Verenigingen zijn de verbindende kracht in onze dorpen"

DS97 nr3 Jordi Zwaans

3. Jordy Zwaans

Nieuw als kandidaat jong raadslid voor DS'97. "Wij staan voor de toekomst van Schaijk en Landerd"

DS97 nr4 Nol de Jong

4. Nol de Jong

Nieuw als kandidaat raadslid. "Gezond en prettig oud worden in eigen dorp"

DS97 nr5 Davy van der Ven

5. Davy van der Ven

De jongste van de kandidatenlijst voor DS'97. "Ruimte voor jong en oud in leefbare dorpen"

DS97 nr6 Ben Maathuis

6. Ben Maathuis

Huidige wethouder en opnieuw kandidaat namens DS'97. "Onze deur staat open voor inwoners met een goed idee. Dat Doen wij Samen"

De Osse burgemeester is boos???

Burgemeester Buijs van Oss is boos. Net zo boos als al die Schaijkenaren en Reekenaren die gewoon buitenspel worden gezet. Schaijk en Reek horen bij Oss vindt burgemeester Buijs. Het is erg vreemd en moeilijk uit te leggen dat Landerd alleen met Uden gaat praten over een fusie. Dat is precies wat DS97 ook steeds zegt. Sterker nog dat is precies wat de meerderheid van Schaijk (en een fors deel van Reek)heeft gezegd bij de enquête.

Het referendum en de verkiezingen hebben zeker niet bewezen dat geheel Landerd met Uden moet fuseren zonder dat er ook naar Oss is gekeken. Landerd moet fuseren met die gemeente waarmee we het beste zijn: Schaijk, Reek en Zeeland. Als we er niet beter van worden, waarom zou je dan fuseren?

Hoe weten we waarmee Schaijk, Reek en Zeeland het beste af zijn? Een oude Brabantse wijsheid zegt dan: dat weet je alleen als je alles onderzoekt! Niet meteen kiezen maar kijken waar je het beste kunt kopen: Oss of Uden. Natuurlijk wil Zeeland naar Uden dat snappen wij ook wel. Maar het is toch te gek voor woorden als dan maar meteen wordt bepaald dat Schaijk en Reek mee moeten.

De burgemeester van Oss is boos. En dat gaan we al meteen in de portemonnee voelen. Net zoals we straks misschien gaan voelen dat Uden toch een maatje te klein voor ons is. Uden zegt Maashorst maar Oss zegt Herperduin én Maashorst.
Uden zegt een mooi groene Maashorst gemeente, maar Oss zegt een prachtige Maasgemeente met minstens net zoveel groen. Uden heeft geen toeristenbelasting en Oss en Landerd wel.

Daar gaat het natuurlijk allemaal niet om. Maar waar het wel om gaat is: waar kunnen Schaijk en Reek en Zeeland het beste naar toe?
Waar zijn verenigingen het beste mee af?
Waar zijn de gemeenschapsvoorzieningen het beste gewaarborgd?
Waar wordt de economie van de regio het beste mee gediend?
Waar wordt de werkgelegenheid het beste mee versterkt?
Waar krijgen de sociale minima de beste zorg en steun?
Waar zijn we in de toekomst bestuurlijk krachtig genoeg?
Waar hebben kleine kernen de meeste invloed?
Waar gaan we straks met ons afval naar toe?

Weet u het antwoord? Wij nog niet, maar het ergste is dat de meerderheid van de gemeenteraad het niet eens wil weten. De meerderheid van de gemeenteraad wil samen met de Landerdse burgemeester kiezen, zonder ook maar even te kijken naar andere mogelijkheden. En daarom is de burgemeester van Oss zo boos. En daarom zijn zoveel Schaijkenaren en Reekenaren boos. Mogen de inwoners van Schaijk, Reek en Zeeland ook nog wat zeggen voordat er een keuze voor ons wordt gemaakt?

Onderzoek eerst de verschillende mogelijkheden en kies dan het beste. En ga niet eerst op 8 november kiezen voor Uden zonder antwoord te hebben op die ene belangrijke vraag: Waar zijn we in Schaijk, Reek en Zeeland het beste mee af? En laat de inwoners zien wat, waarom en hoe en geef ze een keuze. De gemeenteraad beslist maar democratie is ook en vooral luisteren naar de mensen.

En als dat niet gebeurt, worden ook wij boos.

Arie de Kleijn,
Fractievoorzitter DS97

Coalitieonderhandelingen

Ondanks het feit dat DS97 de enige partij is met zetelwinst heeft de informateur na overleg met alle partijen de conclusie getrokken dat DS97 (en het CDA) niet betrokken worden bij de formatiebesprekingen.

Helaas moeten wij constateren dat DS97 met bijna de helft van alle stemmen in Schaijk de winst niet mag verzilveren.

Bezoek ook

Facebook DS97

Centrumplan Schaijk

Volop voorzieningen

Naast gezondheid, wonen en werken wordt het voorzieningenniveau in Landerd door DS97 gerekend tot de belangrijkste onderwerpen met betrekking tot de leefbaarheid van de gemeente en het welbevinden van onze inwoners. Hierbij denken we dan heel breed aan voorzieningen op het gebied van sport, winkelen, ontmoeten, recreatie en ontplooiing. 

Banner SeW Logo 300x104

Eigen kracht en doe-democratie

DS97 is blij met de nieuwe ontwikkelingen die gaan leiden tot de zelfredzaamheidsstructuur van Schaijk. Met groot enthousiasme wordt door veel Schaijkenaren gebouwd aan de toekomst. Dat Doen we Samen! DS97 steunt en stimuleert de doe-democratie, waarin onze inwoners zelf richting geven aan de gewenste ontwikkelingen binnen hun eigen dorp.

Kieslijst

Herindelen?

DS97 vindt dat vasthouden aan gemeentelijke zelfstandigheid van Landerd niet langer haalbaar is. Door de uitslag van het in 2015 gehouden referendum zijn onze inwoners steeds meer gaan geloven dat die zelfstandigheid niet meer mogelijk is, met als gevolg dat er inmiddels ook geen politiek draagvlak meer voor is. DS97 gaat daarom voor herindeling die gerealiseerd zou kunnen worden per 2022.

Landerd

Landerdmap