Home

 logo

DS97 nr1 Arie de Kleijn

1. Arie de Kleijn

Lijsttrekker en meest ervaren politicus van DS'97, "Onze inwoners bepalen de richting van de herindeling. DS'97 wil uw stem wel graag horen!"

DS97 nr2 Charlotte Henst

2. Charlotte Henst

Raadslid sinds 2015. "Verenigingen zijn de verbindende kracht in onze dorpen"

DS97 nr3 Jordi Zwaans

3. Jordy Zwaans

Nieuw als kandidaat jong raadslid voor DS'97. "Wij staan voor de toekomst van Schaijk en Landerd"

DS97 nr4 Nol de Jong

4. Nol de Jong

Nieuw als kandidaat raadslid. "Gezond en prettig oud worden in eigen dorp"

DS97 nr5 Davy van der Ven

5. Davy van der Ven

De jongste van de kandidatenlijst voor DS'97. "Ruimte voor jong en oud in leefbare dorpen"

DS97 nr6 Ben Maathuis

6. Ben Maathuis

Huidige wethouder en opnieuw kandidaat namens DS'97. "Onze deur staat open voor inwoners met een goed idee. Dat Doen wij Samen"

Ambitieus Centrumplan voor Schaijk

PERSBERICHT  Landerd
Zeeland, 29 oktober 2013

 

Kloppend hart met aantrekkingskracht

Het college van burgemeester en wethouders heeft vandaag besloten dat zij verder wil met het centrumplan Schaijk.
Wethouder Van Dongen: "Het nieuwe centrum krijgt een dusdanige uitstraling zodat ondernemers zich hier graag willen gaan vestigen.

Inwoners willen hier graag gaan wonen vanwege de uitstraling, de beleving van de activiteiten in het centrum als kloppend hart vlak bij alle voorzieningen". Het nieuwe plan bevordert de leefbaarheid van het dorp Schaijk, versterkt het centrum en voorziet in de behoeften van de doelgroepen.

plattegrond

Het plan voorziet in een doorbraak van de Pastoor van Winkelstraat naar het Europaplein en er kan een leuk pleintje voor dorpshuis de Phoenix komen. Ook de weekmarkt kan verhuizen naar de Pastoor van Winkelstraat.

Stimuleren doorstroom woningmarkt

Het plan voorziet in betaalbare huurwoningen waar nu en in de toekomst behoefte aan is voor starters, gezinnen en ouderen. Deze betaalbare woningen brengen de doorstroming in de woningmarkt weer op gang.
Wethouder Raaijmakers:"Dit plan speelt ook in op de landelijke ontwikkelingen dat ouderen langer zelfstandig blijven wonen. Ouderen die zorg nodig hebben kunnen dit aan huis geleverd krijgen".

Ondersteuning van alle betrokken partijen

Bij een bijeenkomst met alle betrokken partijen ( ontwikkelaar MRE, MKB Schaijk-Reek, Brabant Wonen, Brabant Zorg, Pantein, Zorgcoöperatie Schaijk en stichting BOL en de gemeente) heeft het college ondersteuning gekregen van haar plannen. De wensen van de participanten passen in het nieuwe plan en het plan is erg aantrekkelijk voor inwoners en ondernemers. Brabant Wonen en ontwikkelaar MRE hebben uitgesproken samen met de gemeente tijd en middelen in te willen gaan zetten voor dit plan.
Het college vraagt de gemeenteraad goedkeuring voor het in gang zetten van het vervolgonderzoek van dit plan.

tekening-plan

Informatieavond voor alle belangstellenden op 6 november 2013

Omdat iedereen erg nieuwsgierig geworden is naar dit nieuwe plan, organiseren de participanten een informatieavond voor alle belangstellenden. Deze avond wordt het plan zoals het nu ter tafel ligt gepresenteerd en kan iedereen vragen stellen.
De informatieavond is op woensdag 6 november 2013 om 19.00 uur in Zaal de Potter aan de Schutsboomstraat 33 in Schaijk.

Bezoek ook

Facebook DS97

Centrumplan Schaijk

Volop voorzieningen

Naast gezondheid, wonen en werken wordt het voorzieningenniveau in Landerd door DS97 gerekend tot de belangrijkste onderwerpen met betrekking tot de leefbaarheid van de gemeente en het welbevinden van onze inwoners. Hierbij denken we dan heel breed aan voorzieningen op het gebied van sport, winkelen, ontmoeten, recreatie en ontplooiing. 

Banner SeW Logo 300x104

Eigen kracht en doe-democratie

DS97 is blij met de nieuwe ontwikkelingen die gaan leiden tot de zelfredzaamheidsstructuur van Schaijk. Met groot enthousiasme wordt door veel Schaijkenaren gebouwd aan de toekomst. Dat Doen we Samen! DS97 steunt en stimuleert de doe-democratie, waarin onze inwoners zelf richting geven aan de gewenste ontwikkelingen binnen hun eigen dorp.

Kieslijst

Herindelen?

DS97 vindt dat vasthouden aan gemeentelijke zelfstandigheid van Landerd niet langer haalbaar is. Door de uitslag van het in 2015 gehouden referendum zijn onze inwoners steeds meer gaan geloven dat die zelfstandigheid niet meer mogelijk is, met als gevolg dat er inmiddels ook geen politiek draagvlak meer voor is. DS97 gaat daarom voor herindeling die gerealiseerd zou kunnen worden per 2022.

Landerd

Landerdmap