Home

 logo

DS97 nr1 Arie de Kleijn

1. Arie de Kleijn

Lijsttrekker en meest ervaren politicus van DS'97, "Onze inwoners bepalen de richting van de herindeling. DS'97 wil uw stem wel graag horen!"

DS97 nr2 Charlotte Henst

2. Charlotte Henst

Raadslid sinds 2015. "Verenigingen zijn de verbindende kracht in onze dorpen"

DS97 nr3 Jordi Zwaans

3. Jordy Zwaans

Nieuw als kandidaat jong raadslid voor DS'97. "Wij staan voor de toekomst van Schaijk en Landerd"

DS97 nr4 Nol de Jong

4. Nol de Jong

Nieuw als kandidaat raadslid. "Gezond en prettig oud worden in eigen dorp"

DS97 nr5 Davy van der Ven

5. Davy van der Ven

De jongste van de kandidatenlijst voor DS'97. "Ruimte voor jong en oud in leefbare dorpen"

DS97 nr6 Ben Maathuis

6. Ben Maathuis

Huidige wethouder en opnieuw kandidaat namens DS'97. "Onze deur staat open voor inwoners met een goed idee. Dat Doen wij Samen"

Informatieavond centrumplan Schaijk

Woensdagavond 6 november was er bij de aanwezigen op de informatieavond bij "de Potter" veel enthousiasme. Op de avond werd informatie gegeven over het nieuwe plan voor het centrum van Schaijk. Het plan was erg gewijzigd t.o.v. het in juni gepresenteerde plan. Dat was ook nodig omdat de gemeenteraad unaniem aangaf dat plan naar de prullenbak te verwijzen.


Inmiddels is er hard gewerkt aan een plan waar de gemeenteraad en belanghebbenden wel positief over zouden zijn. De eerdere presentatie van het vernieuwde plan aan belangengroeperingen en gemeenteraad werd al positief ontvangen. Afgelopen woensdag werd duidelijk dat ook overige inwoners en belangstellenden het plan omarmen. Uiteraard waren er wel vragen, o.a. over parkeren maar over het algemeen was er een positieve sfeer bij de aanwezigen. Het plan zal binnenkort formeel aan de gemeenteraad voorgelegd worden en kan dan verder uitgewerkt worden. Als de gemeenteraad positief blijft zal begin volgend jaar een definitieve beslissing genomen worden. Het centrumplan is erg belangrijk voor de toekomst en leefbaarheid van de kern Schaijk door o.a. het aantal toe te voegen (huur)woningen en de mogelijkheid de supermarkten voor de kern te behouden.

Bezoek ook

Facebook DS97

Centrumplan Schaijk

Volop voorzieningen

Naast gezondheid, wonen en werken wordt het voorzieningenniveau in Landerd door DS97 gerekend tot de belangrijkste onderwerpen met betrekking tot de leefbaarheid van de gemeente en het welbevinden van onze inwoners. Hierbij denken we dan heel breed aan voorzieningen op het gebied van sport, winkelen, ontmoeten, recreatie en ontplooiing. 

Banner SeW Logo 300x104

Eigen kracht en doe-democratie

DS97 is blij met de nieuwe ontwikkelingen die gaan leiden tot de zelfredzaamheidsstructuur van Schaijk. Met groot enthousiasme wordt door veel Schaijkenaren gebouwd aan de toekomst. Dat Doen we Samen! DS97 steunt en stimuleert de doe-democratie, waarin onze inwoners zelf richting geven aan de gewenste ontwikkelingen binnen hun eigen dorp.

Kieslijst

Herindelen?

DS97 vindt dat vasthouden aan gemeentelijke zelfstandigheid van Landerd niet langer haalbaar is. Door de uitslag van het in 2015 gehouden referendum zijn onze inwoners steeds meer gaan geloven dat die zelfstandigheid niet meer mogelijk is, met als gevolg dat er inmiddels ook geen politiek draagvlak meer voor is. DS97 gaat daarom voor herindeling die gerealiseerd zou kunnen worden per 2022.

Landerd

Landerdmap