Home

 logo

DS97 nr1 Arie de Kleijn

1. Arie de Kleijn

Lijsttrekker en meest ervaren politicus van DS'97, "Onze inwoners bepalen de richting van de herindeling. DS'97 wil uw stem wel graag horen!"

DS97 nr2 Charlotte Henst

2. Charlotte Henst

Raadslid sinds 2015. "Verenigingen zijn de verbindende kracht in onze dorpen"

DS97 nr3 Jordi Zwaans

3. Jordy Zwaans

Nieuw als kandidaat jong raadslid voor DS'97. "Wij staan voor de toekomst van Schaijk en Landerd"

DS97 nr4 Nol de Jong

4. Nol de Jong

Nieuw als kandidaat raadslid. "Gezond en prettig oud worden in eigen dorp"

DS97 nr5 Davy van der Ven

5. Davy van der Ven

De jongste van de kandidatenlijst voor DS'97. "Ruimte voor jong en oud in leefbare dorpen"

DS97 nr6 Ben Maathuis

6. Ben Maathuis

Huidige wethouder en opnieuw kandidaat namens DS'97. "Onze deur staat open voor inwoners met een goed idee. Dat Doen wij Samen"

Informatieavond openbaar vervoer

In het raadhuis in Schaijk werd dinsdag 12 november informatie gegeven over het openbaar vervoer. De gemeenteraad van Landerd heeft wethouder Tindemans opgedragen het ongenoegen over de plannen het openbaar vervoer voor Landerd, met name voor Schaijk te verminderen.

Op uitnodiging van de wethouder was namens de provincie o.a. gedeputeerde van Heugten aanwezig om uitleg te geven. Hij heeft weinig hoop gebracht op meer bussen in de regio. Het schrappen van buslijnen door bezuinigingen van de Rijksoverheid lijkt niet te stoppen. Zoals de plannen nu liggen zal in 2015 op een deel van de dag Schaijk geen bus meer zien. Alleen op de tijden dat scholieren gebruik maken van de bus lijkt vanaf 2015 de aanwezigheid van bussen veilig gesteld te zijn. De aanwezigen, vooral raadsleden en ouderenverenigingen, konden op de avond ook hun grieven kwijt over het verdwijnen van de buslijn naar ziekenhuis Bernhoven. Van Heugten hoorde alles aan, maar deed geen toezeggingen.

Bezoek ook

Facebook DS97

Centrumplan Schaijk

Volop voorzieningen

Naast gezondheid, wonen en werken wordt het voorzieningenniveau in Landerd door DS97 gerekend tot de belangrijkste onderwerpen met betrekking tot de leefbaarheid van de gemeente en het welbevinden van onze inwoners. Hierbij denken we dan heel breed aan voorzieningen op het gebied van sport, winkelen, ontmoeten, recreatie en ontplooiing. 

Banner SeW Logo 300x104

Eigen kracht en doe-democratie

DS97 is blij met de nieuwe ontwikkelingen die gaan leiden tot de zelfredzaamheidsstructuur van Schaijk. Met groot enthousiasme wordt door veel Schaijkenaren gebouwd aan de toekomst. Dat Doen we Samen! DS97 steunt en stimuleert de doe-democratie, waarin onze inwoners zelf richting geven aan de gewenste ontwikkelingen binnen hun eigen dorp.

Kieslijst

Herindelen?

DS97 vindt dat vasthouden aan gemeentelijke zelfstandigheid van Landerd niet langer haalbaar is. Door de uitslag van het in 2015 gehouden referendum zijn onze inwoners steeds meer gaan geloven dat die zelfstandigheid niet meer mogelijk is, met als gevolg dat er inmiddels ook geen politiek draagvlak meer voor is. DS97 gaat daarom voor herindeling die gerealiseerd zou kunnen worden per 2022.

Landerd

Landerdmap