Home

 logo

DS97 nr1 Arie de Kleijn

1. Arie de Kleijn

Lijsttrekker en meest ervaren politicus van DS'97, "Onze inwoners bepalen de richting van de herindeling. DS'97 wil uw stem wel graag horen!"

DS97 nr2 Charlotte Henst

2. Charlotte Henst

Raadslid sinds 2015. "Verenigingen zijn de verbindende kracht in onze dorpen"

DS97 nr3 Jordi Zwaans

3. Jordy Zwaans

Nieuw als kandidaat jong raadslid voor DS'97. "Wij staan voor de toekomst van Schaijk en Landerd"

DS97 nr4 Nol de Jong

4. Nol de Jong

Nieuw als kandidaat raadslid. "Gezond en prettig oud worden in eigen dorp"

DS97 nr5 Davy van der Ven

5. Davy van der Ven

De jongste van de kandidatenlijst voor DS'97. "Ruimte voor jong en oud in leefbare dorpen"

DS97 nr6 Ben Maathuis

6. Ben Maathuis

Huidige wethouder en opnieuw kandidaat namens DS'97. "Onze deur staat open voor inwoners met een goed idee. Dat Doen wij Samen"

Verkiezingsprogramma 2014-2018

Dat Doen we Samen

Voor u ligt het verkiezingsprogramma DS97 voor de periode 2014-2018. De afgelopen raadsperiode maakte DS97 deel uit van de coalitie met CDA en PL. Veel punten uit het vorige verkiezingsprogramma van DS97 zijn overgenomen in het coalitieprogramma “Landerd in Balans”. Zo is o.a. de uitbreiding van ‘De Phoenix’ gereed, zijn in de plannen Akkerwinde en Repelakker de eerste woningen gebouwd en zijn er in de laatste 3 jaar van deze periode zo’n 240 woningen gerealiseerd.

Het project DAW is inmiddels een voorbeeld van wat er in samenwerking met een vereniging met vrijwilligers, gemeente en ondernemers bereikt kan worden. Het vertrouwen van de gemeente in het bestuur van de vereniging heeft geleid tot een prima resultaat waar een hele gemeenschap trots op kan zijn. Dat Doen we Samen! Zo heeft het kindcentrum Zeeland zijn hoogste punt bereikt. DS97 is er ook van overtuigd dat de genomen beslissing, in het belang van de scholen en overige (toekomstige) gebruikers van het kindcentrum, de best mogelijke was. Daarbij zijn in de afgelopen periode ook de scholen in Reek en ’t Oventje klimatologisch aangepakt en verbeterd. De onderwijshuisvesting in onze gemeente voldoet daarmee aan de hedendaagse eisen.

Lees hier verder

Bezoek ook

Facebook DS97

Centrumplan Schaijk

Volop voorzieningen

Naast gezondheid, wonen en werken wordt het voorzieningenniveau in Landerd door DS97 gerekend tot de belangrijkste onderwerpen met betrekking tot de leefbaarheid van de gemeente en het welbevinden van onze inwoners. Hierbij denken we dan heel breed aan voorzieningen op het gebied van sport, winkelen, ontmoeten, recreatie en ontplooiing. 

Banner SeW Logo 300x104

Eigen kracht en doe-democratie

DS97 is blij met de nieuwe ontwikkelingen die gaan leiden tot de zelfredzaamheidsstructuur van Schaijk. Met groot enthousiasme wordt door veel Schaijkenaren gebouwd aan de toekomst. Dat Doen we Samen! DS97 steunt en stimuleert de doe-democratie, waarin onze inwoners zelf richting geven aan de gewenste ontwikkelingen binnen hun eigen dorp.

Kieslijst

Herindelen?

DS97 vindt dat vasthouden aan gemeentelijke zelfstandigheid van Landerd niet langer haalbaar is. Door de uitslag van het in 2015 gehouden referendum zijn onze inwoners steeds meer gaan geloven dat die zelfstandigheid niet meer mogelijk is, met als gevolg dat er inmiddels ook geen politiek draagvlak meer voor is. DS97 gaat daarom voor herindeling die gerealiseerd zou kunnen worden per 2022.

Landerd

Landerdmap