Home

 logo

DS97 nr1 Arie de Kleijn

1. Arie de Kleijn

Lijsttrekker en meest ervaren politicus van DS'97, "Onze inwoners bepalen de richting van de herindeling. DS'97 wil uw stem wel graag horen!"

DS97 nr2 Charlotte Henst

2. Charlotte Henst

Raadslid sinds 2015. "Verenigingen zijn de verbindende kracht in onze dorpen"

DS97 nr3 Jordi Zwaans

3. Jordy Zwaans

Nieuw als kandidaat jong raadslid voor DS'97. "Wij staan voor de toekomst van Schaijk en Landerd"

DS97 nr4 Nol de Jong

4. Nol de Jong

Nieuw als kandidaat raadslid. "Gezond en prettig oud worden in eigen dorp"

DS97 nr5 Davy van der Ven

5. Davy van der Ven

De jongste van de kandidatenlijst voor DS'97. "Ruimte voor jong en oud in leefbare dorpen"

DS97 nr6 Ben Maathuis

6. Ben Maathuis

Huidige wethouder en opnieuw kandidaat namens DS'97. "Onze deur staat open voor inwoners met een goed idee. Dat Doen wij Samen"

Peter Raaijmakers stopt als wethouder

Peter Raaijmakers - DS'97

Peter Raaijmakers heeft kenbaar gemaakt in de komende raadsperiode 2014-2018 niet beschikbaar te zijn als wethouder voor DS97. Raaijmakers werd in 2002 gekozen als raadslid voor DS97 en is sinds 2007 wethouder met in zijn portefeuille onderwijs, welzijn en sport.

“Vorige week heb ik het bestuur van DS97, in een persoonlijk gesprek, laten weten niet beschikbaar te zijn als wethouder. Ik word binnen een maand zestig jaar en de afgelopen periode heeft me als wethouder veel energie gekost. Er gebeurde veel, zowel privé als binnen mijn functie als wethouder. Het is nu tijd om mijn energie op een andere manier aan te wenden en meer rust in te bouwen. Als wethouder, met nu de grootste veranderingen in het sociale domein, zit die rust er niet in. Wethouder zijn vereist, zeker de komende periode, de volle honderd procent inzet”, zegt Raaijmakers.

Raaijmakers zegt een ‘geweldige tijd’ te hebben gehad: “Afwisselend, intensief maar zeker ook stimulerend en uitdagend. Veel Landerdse burgers heb ik mogen ontmoeten. De periode kende veel hoogtepunten, waaronder de bouw van basisschool De Regenboog, de uitbreiding van De Phoenix, de nieuwe school voor speciaal onderwijs De Vlinder in Reek en de renovatie van sportpark D'n Heuvel. Ook op de lokale ontwikkelingen binnen de zorg, met name de realisatie van Vierhoven in Schaijk en de ontwikkelingen van de Zorgcoöperatie in Schaijk, Reek en Zeeland, kijk ik met een voldaan gevoel terug. De sociale cohesie in alle kerkdorpen is geweldig en dat heeft mij altijd veel energie gegeven.”
Raaijmakers noemt de Q-koorts als dieptepunt in zijn tijd als wethouder: “De gevolgen voor onze burgers, en de daaropvolgende raadsenquête kunnen als absoluut dieptepunt worden bestempeld. Dit heeft veel impact op mij gehad. Wethouder zijn in deze gemeente is een voorrecht, ik hoop dat mijn opvolger met evenveel energie deze functie zal uitoefenen.”

Bezoek ook

Facebook DS97

Centrumplan Schaijk

Volop voorzieningen

Naast gezondheid, wonen en werken wordt het voorzieningenniveau in Landerd door DS97 gerekend tot de belangrijkste onderwerpen met betrekking tot de leefbaarheid van de gemeente en het welbevinden van onze inwoners. Hierbij denken we dan heel breed aan voorzieningen op het gebied van sport, winkelen, ontmoeten, recreatie en ontplooiing. 

Banner SeW Logo 300x104

Eigen kracht en doe-democratie

DS97 is blij met de nieuwe ontwikkelingen die gaan leiden tot de zelfredzaamheidsstructuur van Schaijk. Met groot enthousiasme wordt door veel Schaijkenaren gebouwd aan de toekomst. Dat Doen we Samen! DS97 steunt en stimuleert de doe-democratie, waarin onze inwoners zelf richting geven aan de gewenste ontwikkelingen binnen hun eigen dorp.

Kieslijst

Herindelen?

DS97 vindt dat vasthouden aan gemeentelijke zelfstandigheid van Landerd niet langer haalbaar is. Door de uitslag van het in 2015 gehouden referendum zijn onze inwoners steeds meer gaan geloven dat die zelfstandigheid niet meer mogelijk is, met als gevolg dat er inmiddels ook geen politiek draagvlak meer voor is. DS97 gaat daarom voor herindeling die gerealiseerd zou kunnen worden per 2022.

Landerd

Landerdmap