Home

 logo

DS97 nr1 Arie de Kleijn

1. Arie de Kleijn

Lijsttrekker en meest ervaren politicus van DS'97, "Onze inwoners bepalen de richting van de herindeling. DS'97 wil uw stem wel graag horen!"

DS97 nr2 Charlotte Henst

2. Charlotte Henst

Raadslid sinds 2015. "Verenigingen zijn de verbindende kracht in onze dorpen"

DS97 nr3 Jordi Zwaans

3. Jordy Zwaans

Nieuw als kandidaat jong raadslid voor DS'97. "Wij staan voor de toekomst van Schaijk en Landerd"

DS97 nr4 Nol de Jong

4. Nol de Jong

Nieuw als kandidaat raadslid. "Gezond en prettig oud worden in eigen dorp"

DS97 nr5 Davy van der Ven

5. Davy van der Ven

De jongste van de kandidatenlijst voor DS'97. "Ruimte voor jong en oud in leefbare dorpen"

DS97 nr6 Ben Maathuis

6. Ben Maathuis

Huidige wethouder en opnieuw kandidaat namens DS'97. "Onze deur staat open voor inwoners met een goed idee. Dat Doen wij Samen"

Nieuwe Coalitie, DS'97 neemt verantwoordelijkheid

DS’97 neemt verantwoordelijkheid, ook als het gaat om herindelen

Wanneer een coalitie uit elkaar valt, moet je als politieke partij je verantwoordelijkheid nemen, zo vindt DS’97. Vandaar ook dat we zijn ingegaan op de gespreken met Vereniging Herindelen Landerd (VHL) toen we deze uitnodiging kregen. Na het vallen van een coalitie is de grootste partij, in dit geval VHL, de aangewezen initiatiefnemer om te starten met de gesprekken met mogelijke samenwerkingspartners.

Maar waarom stapt DS’97 dan in een coalitie met CDA en VHL, zult u zich afvragen. VHL, een partij met als standpunt zo snel mogelijk herindelen, terwijl DS’97 in de verkiezingsperiode heeft aangegeven dat herindelen nog niet noodzakelijk is en dat zij graag nog langer via intensieve samenwerking verder wilde gaan. DS’97 is van mening dat de stem van de burgers van zeer groot belang is voor de toekomst van Landerd bij de vraag of we gaan herindelen, en zo ja; op welke termijn. Tijdens de verkennende gesprekken hebben we geconstateerd dat CDA en VHL dit standpunt met ons delen. We zijn het als partijen snel eens geworden, waarbij het belangrijkste uitgangspunt is dat de burgers om hun mening worden gevraagd en dat we deze mening gaan volgen. De bal ligt nu bij de inwoners van Landerd. Zij bepalen door middel van directe democratie hoe wij als gemeente onze toekomst zien. Betekent dit dat de inwoners beslissen en dat het te houden referendum bindend is? DS’97, CDA en VHL hebben volmondig ja gezegd op dit uitgangspunt. We verbinden ons dus als coalitie aan de uitkomsten van het referendum. Mede op basis van die afspraak heeft DS’97 ingestemd om samen een nieuw college te gaan vormen. De wens van DS’97 is om, wanneer de burgers vinden dat we moeten gaan herindelen, het dan vooral op een zorgvuldige manier te doen. Niet hals over kop, maar zorgvuldig en verstandig. Het is voor DS’97 van groot belang dat bij zo'n belangrijk besluit als het herindelen van onze gemeente, de burgers de kans krijgen om zich daar expliciet over uit te kunnen spreken.  U als stemmer en kiezer bent met het referendum aan zet. De toekomst van Landerd ligt in uw handen. We hechten er vooral waarde aan om u te betrekken voordat de beslissing genomen wordt, nu alle kansen nog open liggen. We willen dit niet pas doen wanneer het voorstel al zo goed als klaar is en de burger alleen nog kan slikken of stikken. Wij hopen dat een zo groot mogelijk deel van de inwoners zijn of haar wens uitspreekt.

Ben Maathuis wethouders kandidaat namens DS’97

Ben Maathuis is al vanaf de oprichting lid van DS’97. Sinds 2002 maakt hij deel uit van de gemeenteraad en inmiddels is hij al zo'n 8 jaar fractievoorzitter. Toen bleek dat de onderhandelingen met VHL en CDA tot een positief resultaat zouden leiden, heeft Ben niet lang na hoeven denken om ja te zeggen tegen een nieuwe uitdaging; wethouder worden. In zijn portefeuille zit o.a. Openbare Werken, Financiën, Handhaving, Sport, Accommodaties, Verkeer en Recreatie & Toerisme. Niet alleen Schaijk, maar zeker ook Landerd gaat Ben aan het hart, “we leven in een bijzonder mooie gemeenschap, laten we er alles aan doen om dat ook voor de toekomst zo te houden” geeft hij aan. 

DS’97 stelt nieuw raadslid Charlotte Henst voor

Doordat Ben Maathuis wethouder wordt, komt er een plek vrij binnen de gemeenteraad. DS’97 komt met een zeer betrokken, jonge vrouw die erg veel kennis en kunde heeft op bestuurlijk gebied. Charlotte Henst heeft bestuurskunde gestudeerd aan de Universiteit van Tilburg en werkt als beleidsmedewerker bij samenwerkende gemeenten Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert. Naast haar werk zet Charlotte zich al 8 jaar in als leiding bij Scouting Schaijk, waar zij al 5 jaar bestuurslid is. Ook is ze sinds kort betrokken bij de zorgcoöperatie, waar ze zich speciaal gaat richten op kinderen en jongeren. Daarnaast neemt ze al enige tijd deel aan de werkgroep van DS’97. Ze is dus een goede aanwinst voor de fractie van DS’97 en ook voor de gemeenteraad.

DS’97 wenst Ben en Charlotte veel succes met deze nieuwe uitdagingen.

Bezoek ook

Facebook DS97

Centrumplan Schaijk

Volop voorzieningen

Naast gezondheid, wonen en werken wordt het voorzieningenniveau in Landerd door DS97 gerekend tot de belangrijkste onderwerpen met betrekking tot de leefbaarheid van de gemeente en het welbevinden van onze inwoners. Hierbij denken we dan heel breed aan voorzieningen op het gebied van sport, winkelen, ontmoeten, recreatie en ontplooiing. 

Banner SeW Logo 300x104

Eigen kracht en doe-democratie

DS97 is blij met de nieuwe ontwikkelingen die gaan leiden tot de zelfredzaamheidsstructuur van Schaijk. Met groot enthousiasme wordt door veel Schaijkenaren gebouwd aan de toekomst. Dat Doen we Samen! DS97 steunt en stimuleert de doe-democratie, waarin onze inwoners zelf richting geven aan de gewenste ontwikkelingen binnen hun eigen dorp.

Kieslijst

Herindelen?

DS97 vindt dat vasthouden aan gemeentelijke zelfstandigheid van Landerd niet langer haalbaar is. Door de uitslag van het in 2015 gehouden referendum zijn onze inwoners steeds meer gaan geloven dat die zelfstandigheid niet meer mogelijk is, met als gevolg dat er inmiddels ook geen politiek draagvlak meer voor is. DS97 gaat daarom voor herindeling die gerealiseerd zou kunnen worden per 2022.

Landerd

Landerdmap